HİZMET ŞARTLARI

Version 1.0

LÜTFEN İŞBU HİZMET ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. HİZMET ŞARTLARI, HİZMETİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN YASAL OLARAK BAĞLAYICI HÜKÜM VE ŞARTLARI İÇERMEKTEDİR. HİZMETLERİMİZİ KULLANMAK İSTEMENİZ DURUMUNDA İŞBU HİZMET ŞARTLARINI KABUL ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. HİZMET ŞARTLARINI KABUL ETMEZSENİZ HİZMETİ KULLANMA HAKKINIZ BULUNMAYACAK OLUP SÜRECE DEVAM ETMEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

1. TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

0720090055300001 MERSİS ve 158351-5 numaralı, tescilli adresi Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Papirus Plaza Kat:6 D:14 Kağıthane, İstanbul olan, Palm veya zaman zaman kullanılabilecek herhangi bir ticari unvan ile faaliyet göstermekte olan Palm Teknoloji İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Palm“, “Biz“, “Bize“, “Bizim“) tarafından sağlanan Hizmetler’in (aşağıda tanımlandığı üzere) herhangi birinin Tarafınızca kullanılmasıyla ilgili olarak Palm açısından Sizin (“Sürücü“, “Siz“, “Sizin“), işbu Hizmet Şartlarında (“Sözleşme“) yer alan tüm hüküm ve şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

Bu Sözleşme hükümlerini kabul etmek için tıkladığınızda Sözleşme’nin yasal olarak bağlayıcılığını kabul etmiş olmaktasınız. Sözleşme’yi ve burada yer alan şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetler’i kullanmayınız. Kabul onayını verdiğiniz anda işbu Sözleşme yürürlüğe girmektedir.

İşbu Sözleşme, Gizlilik Politikamızı ve zaman zaman yürürlüğe koyabileceğimiz tüm güncellemeleri, ekleri, ek şartları, ek kuralları ve politikaları içermektedir. Tüm bu belgeler hep birlikte (Sizin ve Bizim) aramızdaki anlaşmayı oluşturmaktadır. Gizlilik Politikamız, Size ait bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Gizlilik Politikamızı okumanız gerekmekte olup Gizlilik Politikamız uyarınca bilgilerinizin kullanılmasını kabul etmezseniz, Hizmetler’i kullanmamanız gerekmektedir.

2. TANIMLAR

Aşağıda büyük harfle belirtilen terimler, Sözleşme’de aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır;

Yürürlükteki Kanunlar:

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilgili konuda yargılama yetkisine sahip olan (her durumda Ulusal veya Yerel) herhangi bir hükümet, idari makam veya kuruluş tarafından çıkarılan tüm kanunlar, tüzükler, nizamnameler, kurallar, yasalar, emirler, kararlar, Elektrikli Skuter Yönetmelik’i dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yönetmelikler, özelgeler, belediye içtüzükleri, bunlar tarafından verilen hükümler, ilamlar, yargı kararları ile herhangi bir özel gelişimde yürürlükte olan yerel kurallar ve düzenlemeler (bu kural ve düzenlemelerin özel geliştiriciler veya yönetim şirketleri tarafından belirlendiği durumlar dahil olmak üzere) veya uygulanabilir olduğu ölçüde, herhangi bir gayrimenkul geliştiricisi veya yönetim şirketi tarafından yapılan aynı düzenlemeler anlamına gelir.

İçerik:

Metin, grafik, konu ve nesne kodları, fotoğraflar, görüntüler, hareketli görüntüler, ses ve çizimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmetler’de ve Palm mobil uygulamasında öne çıkan veya görüntülenen tüm İçerik anlamına gelir.

Elektrikli Skuter Yönetmelik’i:

14.04.2021 tarih ve 31454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrikli Skuter Yönetmelik’i anlamına gelir.

İİyzico:

İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetler’i A.Ş. anlamına gelir.

Markalar:

Sözleşme’de kullanılan ve Şirkete ait olan tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar (Palm ticari adı, Palm kurumsal logosu, Hizmet adı, Hizmet dizaynı ve/veya diğerl ogolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) anlamına gelir.

Kayıt Verisi:

Hizmetler’in kayıt, oturum açma veya abonelik sayfasında talep edildiği şekilde, hakkınızdaki bilgiler anlamına gelir.

Sürüş:

Palm mobil uygulaması üzerinden Araç kilidinin açılması ile başlayan ve bir kilitleme mekanizması üzerinden Araç park edilerek kullanım sona erdirilinceye kadar devam eden kullanım anlamına gelir.

Hizmetler:

Hep birlikte, (1) Palm mobil uygulamasını ve ilgili web sitesini, (2) Palm elektrli skuterlerini ve (3) Palm tarafından sağlanan veya kullanıma sunulan diğer tüm ilgili ekipmanı, bakımı, personeli, servisleri, uygulamaları, web sitelerini ve bilgileri içeren, Palm tarafından sağlanan Hizmetler anlamına gelir.

Kullanıcı Gönderisi:

Bir Sürüş’ün bittiğine ve bir Araç’ın uygun biçimde park edildiğine ilişkin fotoğraflı olarak veya diğer şekilde delil sunma zorunluluğu anlamına gelir.

Vehicle/Vehicles:

Palm electric scooters.

Kablosuz Özellikler:

Hizmetler’in özelliklerine erişme, Hizmetler’e İçerik yükleme ve (yazılı mesaj ve SMS dahil) Hizmetler’den mesaj alma olanakları ile uygulamaları Size ait kablosuz cihaza indirme olanağını içerebilen, Palm tarafından sağlanan özellikler ve Hizmetler anlamına gelir.

3. TAAHHÜTLER

Özellikle Yönetmelik’in “FERAGAT, SORUMLULUK REDDİ; RİSKİN ÜSTLENİLMESİ” başlıklı 19. maddesi olmak üzere, işbu Sözleşme’yi akdetmeden önce tüm hüküm ve şartları DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMANIZ gerekmektedir. Bununla birlikte, aşağıda Palm’ın öncelikli olarak dikkatinizi çekmek istediği bazı temel operasyonel şartların bir özeti bulunmaktadır.

 • Sürüş’ün sonunda Araç kilitlenmelidir. Araç’ın kilitlenmemesi hâlinde Sürüş devam edecek ve tarafınıza ücret yansıtılmaya devam edecektir. Tek bir yolculuk için azami süre 24 saattir.
 • Sürüş’ünüzün tamamlanmasının ardından Araç, aşağıda bölüm 4.9’da belirtildiği şekilde, yasal bir park alanına park edilmelidir.
 • Bölgenizdeki tüm kask kuralları dahil olmak üzere, (trafik, yayalar, park etme, şarj etme, bisikletler ve elektrikli Araçlar için geçerli olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Yürürlükteki Kanunlar’ın tamamına uygun hareket edilmelidir.
 • Yürürlükteki Kanunlar’ın belirlenmesinden veya bunların izlenmesinden dolayı sorumluluğumuz bulunmamakta olup Araç’ı kullanmadan önce, bu tür tüm kural ve yönetmeliklerin tarafınızca bilinmesini sağlamak, sizin sorumluluğunuzdadır. Özellikle, Araç’ın işletilmesi ve park edilmesinin bu tür tüm kural ve düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla mükellefsiniz.
 • Elektrikli Skuter Yönetmelik’in 5.maddesi birinci fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilenler.
 • kesinlikle yasaktır:

  1. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda Sürüş,
  2. Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında Sürüş,
  3. İkiden fazla skuterin taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
  4. Yaya yollarında Sürüş,
  5. Başka bir Araç’a bağlanarak, asılıp tutunarak Sürüş,
  6. İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak Sürüş,
  7. Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle Sürüş,

  8. Parking Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, Araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,
  9. Diğer Araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
  10. Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
  11. Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması.

 • Sürüş sırasında her daim, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yetkili makamların öngördüğü genel trafik kurallarına, yönergelerine ve hükümlerine uymanız gerekmektedir.
 • Hasarlı veya arızalı Araçlar’ı, mobil uygulama veya e-posta üzerinden gecikmeksizin Palm’a bildirmeniz gerekmektedir. İşbu Sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olarak Sürücünün Araçlar’ı kiralamasına izin vermeyi kabul etmekteyiz. Aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm parasal değerler, Türk Lirası olarak kabul edilecektir.

  İşbu Sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olarak Sürücünün Araçlar’ı kiralamasına izin vermeyi kabul etmekteyiz. Aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm parasal değerler, Türk Lirası olarak kabul edilecektir.

 • 4. GENEL OLARAK KİRALAMA VE ARAÇ’IN KULLANILMASI

 • 4.1 Sürücünün tek kullanıcı olması
 • Yalnızca Palm ve Sürücü işbu Sözleşme’nin taraflarıdır. Sürücü tek başına kiralayan taraf olup burada belirtilen tüm hüküm ve şartlara uyulmasından münhasıran kendisi sorumludur. Araç’ın lokasyondan aktifleştirilmesi durumunda, yalnızca tarafınızca kullanılabileceğini kabul etmektesiniz. Lokasyondan aktifleştirdiğiniz bir Araç’ın diğer kişiler tarafından kullanımına izin vermeniz mümkün değildir.

 • 4.2 Sürücünün en az 15 yaşında olması
 • Sürücü, en az 15 yaşında olduğunu beyan ve tasdik etmektedir. 15 yaşından büyük ve fakat 18 yaşından küçük olması durumunda Sürücü, işbu Sözleşme’nin akdedilmesi hususunda ebeveynlerinin tamamen bilgi ve izinlerinin bulunduğunu beyan ve tasdik etmektedir.

 • 4.3 Sürücünün yetkin bir Araç işleticisi olması
 • Sürücü, Araç’ın işletilmesine aşina olduğunu, Araç’ı sürmek için makul açıdan yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğunu beyan ve tasdik etmektedir. Yağmur, sis, kar, dolu, buz, ısı, kum fırtınası veya elektrik fırtınaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, koşulların bir Araç’ı işletmeyi tehlikeli kılıp kılmadığının belirlenmesi, Sizin sorumluluğunuzdadır. Sürüş davranışınızı ve fren mesafenizi hava, görüş, çevreleyen ortam ve trafik koşulları dahil, tüm koşullara uyacak şekilde ayarlamanız gerekmektedir.

 • 4.4 Araç mülkiyetinin münhasıran Palm’a ait olması
 • Sürücü, Araç’ın ve Araç’a bağlı bulunan herhangi bir ekipmanın her daim Palm’ın münhasır mülkiyetinde olduğunu kabul etmektedir. Araçlar’dan birini, bunların herhangi bir parçasını veya diğer Palm ekipmanını hiçbir şekilde sökmemeniz, bunlar üzerine yazmamanız veya bunları başka bir şekilde değiştirmemeniz, onarmamanız veya tahrif etmemeniz gerekmektedir. Bir Araç üzerindeki herhangi bir çıkartmaya hiçbir şekilde yazmamanız, bunları soymamanız veya başka bir şekilde değiştirmemeniz yahut tahrif etmemeniz gerekmektedir. Palm’ın açık yazılı izni olmaksızın Araçlar’dan birini veya diğer Palm ekipmanını herhangi bir reklam veya diğer ticari amaçla kullanmanız mümkün değildir. Bu bölümün tarafınızca ihlâli, cezai sorumluluk doğurabilecektir.

 • 4.5 Araç işletim Saatleri ve Araç’ın uygunluğu
 • Sürücü, Araçlar’ın aşağıda belirtilen azami kiralama süresi limitleri dahilinde kiralanabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Araçlar’ın sayısı sınırlı olup Araç uygunluğu hiçbir zaman garanti edilmemektedir.

 • 4.6 Araç’ın yalnızca izin verilen alanlarda kullanılması ve/veya işletilmesi
 • Sürücü, Araç’ı yalnızca Yürürlükteki Kanunlar uyarınca Araç için izin verilen alanlarda kullanmayı, işletmeyi ve/veya sürmeyi kabul etmektedir. Bu kapsamda, Elektrikli Skuter Yönetmelik’in 5/1 maddesi uyarınca,

  1. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda Araç’ın sürülmesi,
  2. Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında Araç’ın sürülmesi,
  3. Yaya yollarında Araç’ın sürülmesi

  kesinlikle yasaktır. Hizmetler’imiz, uygulama ve web sitesi üzerinden Araç’ın hangi alanlarda çalışacağını gösterecektir. Araçlar’ımızın tamamını, belirtilen alanların dışına çıkarıldığında otomatik olarak devre dışı bırakan bir teknoloji ile donatmaktayız. Araçlar’dan herhangi birini herhangi bir sınırlandırılmış alanda kullanmayacağınızı ve alanlardan herhangi birinde Araçlar’dan birinin işletilmesiyle ilgili olarak, sınırlandırılmış alanlarda herhangi bir Araç’ın tarafınızca kullanılmasının bir sonucu olarak herhangi bir para cezası veya harç dahil, tüm sorumluluk ve yükümlülüğü üstlendiğinizi açıkça kabul etmektesiniz. Sınırlandırılmış alanlarda bir Sürüş’ü sonlandırmayacağınızı açıkça kabul etmektesiniz. Bu bölümde yer alan hükümleri ihlal etmeniz sonucunda Araçlar’dan birine yetkili bir otorite tarafından el konulması veya müsadere uygulanması durumunda, Araç’ın iade alınması veya Araç’ın iadesinin mümkün olmadığı durumlarda benzer bir Araç’la değiştirilmesi ile ilgili olarak tarafımızca yapılacak tüm masraf ve giderleri karşılayacağınızı kabul etmektesiniz.

 • 4.7 Sürücü tarafından Araç’ın kullanılması ve/veya işletilmesi ile ilgili yasalara uyulması
 • Sürücü, zorunlu kask korumasına ilişkin kanunlar dahil olmak üzere, Araç’ın kullanımı, Sürüş’ü, park edilmesi, şarj edilmesi ve/veya işletilmesi ile ilgili olarak, Elektronik Skuter Yönetmelik’i dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm Yürürlükteki Kanunlar’a uyacağını kabul etmektedir. Sürücü ek olarak Hizmetler’in kullanımı sırasında başka kişilere karşı nezaket ve saygı içinde hareket edeceğini kabul etmektedir. Uygun olmayan Sürüş ve/veya park etme dahil olmak üzere, Hizmetler’in kullanımı sırasında Yürürlükteki Kanunlar’ın herhangi bir biçimde ihlâl edilmesi durumunda tüm sorumluluk ve yükümlülük yalnızca size ait olacak olup Hizmetler’den herhangi birinin kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan, iddia ve taleplerden, dava sebeplerinden, kayıplardan, yükümlülüklerden, zararlardan, yaralanmalardan, masraflar ve giderlerden, cezalardan, avukatlık ücretlerinden, kararlardan, davalardan, (herhangi bir idari otorite tarafından alınan el koyma ücretleri dahil) harçlardan ve/veya öngörülebilir olup olmadığına, bilinip bilinmediğine bakılmaksızın, herhangi bir tür veya mahiyetteki tüm ödemelerden münhasıran sorumlu ve yükümlü olacağınızı kabul etmektesiniz. Doğrudan veya herhangi bir üçüncü kişi ile ilgili olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir sorumluluk açısından Sizi sigortalamamaktayız.

 • 4.8 Yasaklanan Davranışlar
 • Sürücü, aşağıdakilere uymayı kabul etmektedir:

  1. Herhangi bir evrak çantası, sırt çantası, çanta veya başka bir eşya taşımanız sırasında, bu durumun Araç’ı 2 elle güvenli bir şekilde kullanma becerinizi engellemesi hâlinde, herhangi bir Araç’ı işletmemeniz gerekmektedir. Bol kıyafetlerin Araç’ın güvenli biçimde çalışmasına engel olmadığından emin olmanız gerekmektedir.
  2. Araçlar’ın kaldırımlarda ve bisiklet şeritlerinde sürülmesine ve/veya Araç’ın park edilmesine ilişkin tüm kurallar dahil olmak üzere, herhangi bir Araç’ı, Yürürlükteki Kanunlar’ı ihlal edecek şekilde kullanmamanız gerekmektedir.
  3. Araç gidonunun üzerine sırt çantası veya çanta gibi eşyalar koymamanız gerekmektedir.
  4. Bir Araç’ın sürülmesi sırasında, Araç’ı güvenli bir şekilde kullanma açısından dikkatinizi dağıtabilecek herhangi bir cep telefonu, yazılı mesajlaşma cihazı, taşınabilir müzik çalar, kulaklık veya diğer cihazları kullanmamanız gerekmektedir.
  5. Bir Araç’ı güvenli bir şekilde kullanma becerinizi engelleyebilecek herhangi bir alkol, uyuşturucu, ilaç veya diğer maddelerin etkisi altında olduğunuz sırada, Araçlar’dan birini kullanmamanız gerekmektedir.
  6. Araç’ta başka bir kişiyi taşımanız mümkün değildir.
  7. Sadece Palm tarafından sağlanan kilitleme mekanizmalarını kullanabilirsiniz. Araç’a başka bir kilit eklemeniz veya Araç’ı herhangi bir şeye kilitlemeniz mümkün değildir.
  8. Vehicle or lock a Vehicle to anything.
  9. Araç’ı kullanmak için 15 yaşında veya daha büyük olmanız gerekmektedir.
  10. İşbu Sözleşme’nin 3. Bölümünde belirtilen yasaklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Elektronik Skuter Yönetmelik’i kapsamında ihlâl teşkil eden herhangi bir davranış yasaklanmıştır.
  11. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ihlâl teşkil eden herhangi bir davranış yasaklanmıştır.

 • 4.9 Bir Sürüş’ün Sonlandırılması
 • Bir Sürüş’ün sonlandırılması sırasında Araç, Yürürlükteki Kanunlar’ı ihlal etmeksizin, yasal bir park yerine ve erişilebilir bir alana, ayaklık kullanılarak dik bir konumda, Araç’ın devrilmesini önleyecek veya trafiği engellemeyecek şekilde park edilmelidir. Araç başka bir nesneye yaslanmamalı ve her daim kilitli olmalıdır. Araç, yetkisiz şekilde özel bir mülkiyet alanına, kilitli bir alana, ağaçların yanına, yeşil alanlara, parklara, mezarlıklara, bahçelere, spor sahalarına, çocuk oyun alanlarına, otomobil park alanlarına, yangın musluğunu veya yaya yollarını bloke eden alanlara, kamp alanlarına, yüzme alanlarına veya açık bir su kaynağına 10 metreden daha az yakınlıkta herhangi bir yer dahil olmak üzere, onaylanmamış herhangi bir alana park edilemez. Araç’ın devrilme tehlikesi söz konusu ise; trafiğin yoğun olduğu alanlara veya engelsiz geçiş mesafesinin 1,5 metreden daha az olduğu yollara park etmeniz mümkün değildir. Araç, park bileti makinelerini, acil çıkışları veya herhangi bir acil durum Araç’ını engellememelidir.

 • 4.10 Araç’ın sınırlı kullanım türleri için tasarlanmış olması
 • Sürücü, Araç’ı yarış, dağcılık, akrobasi veya gösteri Sürüş’ü için kullanmayacağını kabul etmektedir. Sürücü, Araç’ın arkasında herhangi bir nesne çekmeyecek veya Araç’ı, başka herhangi bir nesneyi çekmek veya kuvvet uygulanması ile bağlantılı herhangi bir amaç için kullanmayacaktır. Sürücü Araç’ı asfaltsız yollarda, (şehir içindeki olağan bir Sürüş’ün ötesinde) suyun içinde veya yasaklı olan, yasal olmayan yerlerde ve/veya başkalarını rahatsız edecek herhangi bir şekilde işletmeyeceğini ve/veya kullanmayacağını kabul etmektedir. Sürücü, Araç’ı kiraya vermeyeceğini veya bedel karşılığında kullandırmayacağını yahut Yürürlükteki Kanunlar’ı ihlal edecek şekilde kullanmayacağını kabul etmektedir.

 • 4.11 Ağırlık ve yük limitleri
 • Araç’ın maksimum ağırlık limiti 100 kilo olup bu limiti aşmamanız gerekmektedir. Araç’ın taşıma amacıyla kullanılmaması gerekmektedir. Araç, yalnızca tek bir kişinin seyahati için kullanılmalıdır.

 • 4.12 Değiştirmeme
 • Hizmetler’i değiştirmemeniz, Hizmetler’e yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamanız veya Hizmetler’i işbu Sözleşme’de belirtilenler haricinde başka bir şekilde kullanmamanız gerekmektedir.

 • 4.13 Hasarların veya çarpmaların bildirilmesi
 • Sürücünün herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, kişisel yaralanmayı, Araç’ın çalınmasını veya kaybolmasını, mümkün olan en kısa süre içinde Palm’a bildirmesi gerekmektedir. Bir çarpışmanın kişisel yaralanma, mal hasarı sonucu doğurması yahut Araç’ın çalınması durumunda Sürücünün, bu durumu 24 saat içinde yetkili polis merkezine bildirmesi gerekmektedir. Yürürlükteki Kanunlar kapsamında izin verildiği ölçüde Sürücü, çalınan veya kaybolan bir Araç’la ilgili olarak her türlü aykırı kullanımdan, bunların sonuçlarından, iddialardan, taleplerden, dava sebeplerinden, kayıplardan, yükümlülüklerden, hasarlardan, yaralanmalardan, masraflar ve giderlerden, cezalardan, avukatlık ücretlerinden, kararlardan, davalardan veya herhangi bir tür veya mahiyetteki tüm ödemelerden sorumlu ve yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

 • 4.14 Para cezalarının, harçların ve idari ücretlerin ödenmesi
 • Sürücü, Araç’ı uygun olmayan şekilde park etmesinden ötürü düzenlenen yahut Sürücünün Hizmetler’i kullanımı sırasında Yürürlükteki Kanunlar’dan herhangi birini ihlal etmesinden doğan tüm para cezalarını, ücretleri, yaptırımları, el koyma ücretlerini, mahkeme masraflarını, trafik cezalarını, geçiş ücretlerini ve/veya Palm’ın ödemekle yükümlü olduğu diğer ücretleri ödemeyi kabul etmektedir. Sürücü, Araç’ın işbu Sözleşme’yi veya Yürürlükteki Kanunlar’ı ihlal edecek şekilde park edilmesi durumunda, 24 saatlik her haksız park etme işlemi için Palm’a [50,00] TL tutarında ceza ödemeyi kabul etmektedir.

 • 4.15 Araç’ın kullanımı ve hasara ilişkin olarak Sürücünün sorumluluğu
 • Sürücü, Araç’ı Palm’a kiraladığı kondisyonda iade edeceğini kabul etmektedir. Sürücü (işletme sırasında şarjın olağan şekilde azalması dahil olmak üzere), olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu olmayacaktır.

 • 4.16 Elektrikli Araç
 • Araç, işletilebilmesi için pilinin periyodik olarak şarj edilmesi gereken elektrikli bir Araç’tır. Sürücü, Araç’ın elektrikli bir Araç olması kapsamında, bununla ilgili tüm sınırlamalar ve gereklilikler uyarınca Araç’ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı ve işletmeyi kabul etmektedir. Sürücü, aşağıdakilerden her birini anlamakta ve kabul etmektedir:

  1. Araç’ın kalan şarj seviyesi, Araç’ın kullanılması üzerine (zamana ve mesafeye göre) azalacak olup Araç’ın şarj seviyesi azaldıkça, hızı ve diğer operasyonel güçleri azalabilecektir (veya tamamen sona erebilecektir).
  2. Sürücü tarafından Araç’ın kiralandığı veya çalıştırıldığı sırada Araç’taki şarj seviyesi garanti edilmemekte olup bu seviye, her kiralama ve kullanımda değişecektir.
  3. Araç’ın kullanımı sırasında şarjın azalma oranı garanti edilmemekte olup bu durum Araç’a, yol koşullarına, hava koşullarına ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterecektir.
  4. Araç’ın çalıştırılmasından önce şarj seviyesinin kontrol edilmesi ve yeterli olduğundan emin olunması, Sürücünün sorumluluğundadır.
  5. Sürücünün şarj bitmeksizin Araç’ı kullanabileceği mesafe ve/veya süre, hiçbir zaman garanti edilmemektedir.
  6. Araç’ın şarjının bitmesi ve Sürücünün varmak istediği noktaya ulaşmadan öncesi dahil olmak üzere, Araç’ın kiralanması sırasında herhangi bir zamanda Araç’ın çalışmayı durdurması mümkündür.
  7. Bir kiralama sırasında Araç’ın şarjının bitmesi durumunda, Sürücünün Sürüş’ü işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlaması gerekmektedir. Kullanım sırasında Sürücünün şarj seviyesini kontrol etmesi ve güvenli olmayan bir çevrede şarjın bitmemesini sağlaması gerekmektedir. Araç’ın şarjının bitmesi nedeniyle bir kaza meydana gelmesi durumunda Palm sorumlu tutulmayacaktır.
  8. Araç’ı kendiniz şarj etmemeli veya Araç’a (elektrikle çalışan, jeneratörle çalışan, pille çalışan veya başka) herhangi bir güç kaynağı bağlamaya çalışmalısınız. Kendi gözetimi altında iken Palm, Sürüşler arasında Araçlar’ı periyodik olarak şarj etmektedir.

  5. ÖDEME VE ÜCRETLER

 • 5.1 Ücretler
 • Sürücünün, Sürüş başına ücretlendirme esasına göre veya Palm mobil uygulamasında belirtilen fiyatlandırma uyarınca diğer bir şekilde Araç’ı kullanması mümkündür. Her halükârda, ücretler ve yansıtılacak diğer masraflar, geçerli vergilere ve diğer yerel idari otorite masraflarına tabi olacak ve bunlar Palm tarafından yansıtılarak tahsil edilecektir. Palm, işbu Sözleşme’de ve/veya Palm mobil uygulamasında belirtilen ücretleri (kredi kartı ve/veya banka kartı vasıtasıyla ve/veya abonelik sürecinde sunulan diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla) Sürücüden tahsil edecektir.

 • 5.2 Promosyon kodları
 • PPromosyon kodları (indirimler) tek seferlik teklifler olup yalnızca mobil uygulama üzerinden kullanılabilmektedir. İndirimler müşteri ve hesap başına bir adet ile sınırlıdır ve diğer tekliflerle birleştirilmesi mümkün değildir. İndirimler transfer edilemez ve yeniden satılamaz.

 • 5.3 Azami kiralama süresi ve ücretleri
 • Tek bir Sürüş için azami kiralama süresi 24 saattir. Sürücü, bir Araç’ı kiralaması akabinde 24 saat içinde Araç kiralamayı devre dışı bırakacağını kabul etmektedir. Ardından Sürücünün tekrar kiralama yapması mümkündür. Sürücü, Araç’ın zamanında kilitlenmesiyle ilgili olarak geçen sürenin farkında olunmasının yalnızca kendi sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedir. Süre sınırı içinde tamamlanmayan yolculuklar, bir Araç’ın kaybolduğu veya çalındığı şeklinde değerlendirilmesine sebep olabilecektir. Lütfen aşağıda “Kayıp veya Çalınan Araç” bölümünü inceleyiniz.

 • 5.4 Geçerli kredi kartı veya banka kartı
 • Hizmetler’i kullanmak üzere kaydolabilmek için Sürücünün Palm’a geçerli bir kredi veya banka kartı numarası ve son kullanma tarihi bilgisi sağlaması gerekmektedir. Sürücünün, İyzico ile geçerli bir ödeme yöntemi paylaşmasını ve kartlarını İyzico ödeme sistemlerine entegre etmesi gerekmektedir. Sürücü, kendisi tarafından Palm’a sağlanan herhangi bir kredi veya banka kartını kullanmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Sürücü, işbu beyan ve taahhüdün ihlalinin cezai sorumluluğa yol açabileceğini kabul etmektedir. Sürücü, kendisi tarafından ödenmesi gereken tüm ücretlerin karttan tahsil edilmesi hususunda Palm’ı yetkilendirmektedir. Tüm ücretler, Palm tarafından yansıtılabilecek ve tahsil edilebilecek olan geçerli satış vergilerine ve diğer yerel idari otorite masraflarına tabidir. Kendi kredi veya banka kartı hesabındaki herhangi bir ücrete itiraz etmesi durumunda Sürücü, itiraza konu ücrete ilişkin olarak ayın sonundan itibaren 10 iş günü içinde Palm ile iletişime geçmeli ve itiraza konu ücreti belirlemek adına gerekli olan yolculuk tarihi, Sürüş’ün yaklaşık başlangıç ve bitiş tarihleri gibi, itiraza konu Sürüş’e ilişkin tüm yolculuk bilgilerini Palm’a sağlamalıdır. Sürücü, kartla ilgili olan tüm değişiklikleri derhal Palm’a bildireceğini; Sürücünün kart bilgilerinin güncel olmaması yahut kartta yeterli bakiye/kredi bulunmaması durumunda kendisinin bir Araç’ı kullanmaya yetkili olmadığını kabul etmektedir. Toplam bakiye/paket tutarının 10,00 TL’den az veya 10,00 TL’ye eşit olduğu durumlarda Palm, İyzico aracılığıyla Sürücünün kayıtlı kredi kartından 2,00 TL deneme ödemesi alacaktır. Daha sonra deneme ödemesi, Sürücünün hesabına iade edilecektir.

 • 5.5 Teslim Alma Ücreti
 • Bir Sürüş sonunda Araç’ı geçerli bir bölgeye iade etmemeniz durumda (örneğin erişilemeyen özel mülkte, kilitli bir alanda, Araç’ın izin verilen kullanım sınırlarının dışındaki bir alanda veya başka bir erişilemeyen alanda Araç’ı devre dışı bırakmanız durumunda), kendi münhasır takdirinde olmak üzere Palm, (her halükârda [.] TL’yi geçmemek kaydıyla) kendisi tarafından katlanılan fiili teslim alma ücretini size yansıtabilecektir. Hesabınız üzerinden kullanılan herhangi bir Araç’ın önceden haber verilmeksizin terk edilmesi durumunda, Araç’ın iade alınmasına ve devre dışı bırakılmasına kadarki tüm ücretlerden ve ek olarak, Araç’ın kurtarılması adına fiilen katlanılan hizmet maliyetlerinden (her halükârda [.] TL’yi geçmemek kaydıyla) sorumluluk, tarafınıza ait olacaktır.

  6. EK KULLANIM ŞARTLARI

 • 6.1 üvenlik Kontrolü
 • Her bir Araç kullanımı öncesi Sürücü, (i) doğru tekerlek ayarı; (ii) fren ve ışıkların güvenli çalışması; (iii) iskeletin iyi durumda olması; (iv) yeterli şarj seviyesi (%20’nin üzerinde) ve (v) açık hasar belirtisi, olağandışı veya aşırı aşınma veya diğer açık ve bariz mekanik sorun/bakım ihtiyacının olmaması bölümlerinin incelenmesinden oluşan temel bir güvenlik incelemesi gerçekleştirecektir. Sürücü, göze çarpan herhangi bir problemin söz konusu durumunda Araç’ı kullanmayacağını ve herhangi bir problem ile ilgili olarak Palm’ın uyarılması adına derhal müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini kabul etmektedir.

    6.1.1  Herhangi bir zamanda, herhangi bir Araç’ın kullanılmasında önce, kullanımı sırasında veya sonrasında Sürücünün herhangi bir kusur keşfetmesi yahut, ne kadar hafif olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir Araç’ta potansiyel olarak güvenli olmayan başka bir durumun farkına varması durumunda Sürücünün, Araç’ı kullanmaması veya halihazırda kullanmaya başladı ise, güvenli olduğu anda derhal Sürüş’ü bırakması gerekmektedir.

    6.1.2  Sürücü, tespit ettiği kusuru veya durumu derhal Palm’a bildireceğini kabul etmektedir.

    6.1.3  ISürücünün yukarıda yer alan zorunluluklara tam olarak uygun davranmaması durumunda Sürücü, bu ayıp veya durum nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan, iddia ve taleplerden, dava sebeplerinden, kayıplardan, yükümlülüklerden, zararlardan, yaralanmalardan, masraflar ve giderlerden, cezalardan, avukatlık ücretlerinden, kararlardan, dava sonuçlarından ve/veya öngörülebilir olup olmadığına, bilinip bilinmediğine bakılmaksızın, herhangi bir tür veya mahiyetteki tüm ödemelerden münhasıran sorumlu ve yükümlü olacak ve bunlardan ötürü Palm’ı tazmin ederek tamamından beri kılacaktır.

 • 6.2 Kayıp veya Çalınan Araç
 • Aşağıdaki durumlardan birinin ortaya çıkması durumunda bir Araç, kaybolmuş veya çalınmış olarak kabul edilebilecektir: (a) Sürüş’ün kesintisiz 24 saat içinde tamamlanmaması durumunda, (b) Araç’ın GPS ünitesinin devre dışı bırakılması durumunda, (c) Sürüş sonunda Araç’ın geçerli bir alana iade edilmemesi ve makul çabalar gösterilmesine rağmen Palm tarafından iade alınamaması durumunda, (d) bir Sürüş’ün sona ermesi akabinde Araç’ın otuz fitten fazla hareket etmesi ve Palm tarafından bu hareketin başka bir Sürücü veya yetkili üçüncü kişi tarafından gerçekleştirmediğine inanılması durumunda, (e) Palm’ın iyi niyetli değerlendirmesine göre bir Araç’ın kaybolduğu yahut çalındığı hususunu ortaya koyan diğer başka olayların ve koşulların söz konusu olması durumunda. Palm ve Siz, Palm tarafından iyi niyetle yapılan değerlendirmeye göre olaylar ve koşulların aksini önermediği hâllerde, Yürürlükteki Kanunlar kapsamında izin verildiği ölçüde, kaybolan veya çalınan bir Araç’tan dolayı sorumluluğun Araç’ın son Sürücüsüne ait olacağını kabul etmektesiniz. Palm’ın bir Araç’ın kaybolduğunu veya çalındığını değerlendirmesi durumunda Palm, zararların karşılanması ve (Araç’ın mevcut değerinin geri ödenmesini ve fiilen katlanılan hizmet maliyetlerini Sürücüden talep etme hakkının saklı tutulmasını içerecek şekilde) diğer uygun görülen tazminat ve hasar ödemesi dahil (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), (bir Araç’ın son Sürücüsüne ilişkin olarak yahut diğer hususlarda) uygun gördüğü tüm aksiyonları alma konusunda yetkili olacaktır ve Sürücü aleyhine polise şikayette bulunulabilecektir. Sürücü, bir Araç’ın kullanım süresinin kanıtlanması hususunda Palm’ın bilgisayarı tarafından oluşturulan verilerin, kanıtlanmış bir hata olmaması durumunda, bu hususun kanıtı olacağını kabul etmektedir. Sürücü, bir Araç’ın ortadan kaybolmasını yahut çalınmasını derhal veya mümkün olan en kısa süre içinde Palm’a bildireceğini kabul etmektedir.

  IAraç’ın kaybolduğunun yahut çalındığının kabul edilmesi hâlinde Sürücü, Palm’a ceza olarak [.] TL ödeyecektir.

 • 6.3 Güvenlik ve Kasklar
 •   6.3.1  Kanunen zorunlu kılınıp kılınmadığına bakılmaksızın Palm, Hizmetler’in, Araçlar’ın ve/veya ilgili ekipmanlardan herhangi birinin kullanımı sırasında Sürücülerin tamamının her daim, Elektronik Skuter Yönetmelik’inin 16. maddesi 8. fıkrası ve Yürürlükteki Kanunlar’da belirtilen bir kask veya başka bir koruyucu ekipman takmasını (kask, dizlik, yansıtıcı ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipman giyilmesi) tavsiye etmektedir.

    6.3.2   Sürücü tarafından, üreticinin talimatları uyarınca uygun şekilde boyutlandırılmış, takılmış ve sabitlenmiş bir kask ve diğer koruyucu giysiler takılması Palm tarafından önerilmektedir.

    6.3.3  Araç’ın kullanıldığı bölgede Yürürlükteki Kanunlar uyarınca kask veya diğer koruyucu donanımların takılması zorunlu ise Sürücünün, her daim bu kanun ve yönetmeliklere uyması gerekmektedir.

    6.3.4  Palm, herhangi bir kask ve diğer koruyucu donanımın kalite yahut güvenlik özelliklerine dair beyan veya taahhüt vermemekte olup Sürücü, kendisinin fiili veya ihmali yahut üçüncü bir kişinin fiili veya ihmali nedeniyle Hizmetler’den herhangi birinin kullanımı sırasında kendisinin maruz kaldığı herhangi bir yaralanmadan dolayı, Sürücünün yaralanma anında kask ve diğer koruyucu donanımları takıp takmadığına bakılmaksızın, Palm’ın sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmektedir. Sürücü, kask veya diğer koruyucu ekipmanın kullanılmaması durumundaki tüm sorumluluğu üstlenmektedir.

  Sürücü, işbu Sözleşme’de özellikle ele alınmayan ek güvenlik önlemleri veya tedbirleri alması gerekebileceğini açıkça kabul ve beyan etmekte olup bu hususun yerine getirilip getirilmeyeceğinin belirlenmesinin -Palm’ın değil- kendisinin sorumluluğunda olduğunu açıkça kabul ve beyan etmektedir.

 • 6.4 Araç rotaları
 • Sürücü, Palm tarafından Araçlar’ın sürülmesi hususunda yer sağlanmadığını veya bunların bakımının yapmadığını; bir Araç’ın sürülmesi için her daim güvenli bir yer olacağının Palm tarafından garanti edilmediğini kabul etmektedir. Elektrikli Skuter Yönetmelik’inin 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Araç’ın, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi; otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi ve yaya yollarında sürülmesi kesinlikle yasaktır. Palm’ın kontrolü altında olmayan hava, trafik veya diğer tehlikeler nedeniyle yolların, Araç şeritlerinin ve Araç rotalarının tehlikeli hale gelmesi mümkündür. Herhangi bir sınırlama olmaksızın Palm’ın, belirtilenlerden ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Sorumlu ve güvenli bir rotanın seçilmesi sorumluluğu tarafınıza aittir. Bir rotanın seçilmesi sırasında her daim tüm Yürürlükteki Kanunlar’a uymanız gerekmekte olup Hizmetler’in ve/veya Araçlar’ın tarafınızca kullanıldığı yerdeki Yürürlükteki Kanunlar’ın bilinmesi hususundaki sorumluluk tamamen Size aittir.

 • 6.5 Araç kiralama ile ilgili kısıtlamalar
 • Sürücü, Palm’ın bir toplu taşımacı olmadığını kabul etmektedir. Alternatif toplu ve özel ulaşım Araçlar’ı mevcuttur. Araçlar Palm tarafından yalnızca kullanım kolaylığı amacıyla sağlanmakta olup bu tür kiralama imkanının yalnızca bir Araç’ı kendi başlarına kullanabilecek ve işbu Sözleşme’nin tüm hüküm ve koşullarını kabul eden kişiler tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.

 • 6.6 Palm Hizmetler’inin kullanılabilirliğine ilişkin kısıtlamalar
 • PHizmetler’i yılda 365 gün sağlamak adına her türlü çabayı göstermekle birlikte, öngörülemeyen olaylar yahut diğer koşullar Palm tarafından Hizmetler’in sunulmasını engelleyebileceğinden Palm, Hizmetler’in her daim kullanılabilir olacağını garanti etmemektedir. Hizmetler’e erişim aynı zamanda Araçlar’ın müsaitlik durumuna bağlıdır. Palm mobil uygulamasında Araç’ın müsait olarak işaretlenmiş olduğu durumda dahi Palm, Hizmetler’den herhangi birinin yahut herhangi bir Araç’ın herhangi bir zamanda kullanılabilirliğini beyan veya taahhüt etmemektedir. Sürücü, herhangi bir zamanda Sürüş’ün kendisi tarafından sona erdirilmesini ve bir Araç’ın park edilmesini talep etme hususunda Palm açısından meşru bir gerekliliğin söz konusu olabileceğini kabul etmektedir. Palm’ın talep etmesi durumunda Sürücü, Sürüş’ü sona erdirecek ve Araç’ı uygun biçimde park edecektir.

 • 6.7 Erişim lisansı
 • Sürücü tarafından işbu Sözleşme’ye sıkı bir biçimde uyulması şartına bağlı olarak Palm Sürücüye, Hizmetler’e veya içeriğine erişilmesi ve bunların kullanılması hususunda sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans vermektedir. Bu lisans, Hizmetler’in veya İçerikler’inin yeniden satışını veya ticari olarak kullanılmasını; herhangi bir ürün listelemesinin, açıklamasının veya fiyatının toplanmasını ve kullanılmasını; Hizmetler’in veya İçerikler’inin ikincil kullanımını; hesap bilgilerinin başka bir tacirin yararına veya Sürücünün ticari yararına herhangi bir şekilde indirilmesini veya kopyalanmasını veya veri madenciliği, robotlar, tanımlama bilgileri, kazıma veya benzeri veri toplama ve çıkarma Araçlar’ının herhangi bir kullanımını içermemektedir. Burada açıkça izin verilen hâller haricinde Hizmetler ve/veya Hizmetler’in herhangi bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen koşullar altında, Palm’ın açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, ziyaret edilemez veya başka bir şekilde kullanılamaz. Herhangi bir yetkisiz kullanım, tarafımızca Size verilmiş olan izinleri ve/veya lisansları kendiliğinden sona erdirecektir.

 • 6.8 Telif Hakkı ve Mülkiyet
 • İçeriğin tamamı Palm’a, lisans verenlerine, satıcılarına, temsilcilerine ve/veya İçerik sağlayıcılarına aittir. Genel tasarım ve İçerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmetler’in tüm unsurları, ticari takdim şekli, telif hakkı, manevi haklar, ticari marka ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili diğer yasalar uyarınca korunmaktadır. Hizmetler, yalnızca bu Hizmetler’in kullanıma sunulması ile amaçlanan amaç için kullanılabilir. Telif yasaları ile izin verilen hâller hariç olmak üzere materyallerden herhangi birini değiştirmeniz, Hizmetler’de yer alan herhangi bir bilgiyi veya çalışmayı kopyalayabilmeniz, dağıtabilmeniz, iletebilmeniz, görüntüleyebilmeniz, icra edebilmeniz, çoğaltabilmeniz, yayınlayabilmeniz, lisanslayabilmeniz, bunlardan ikincil çalışmalar oluşturabilmeniz, aktarabilmeniz veya satabilmeniz yasaktır. Telif yasaları kapsamında izin verilen hâller dışında, Hizmetler’de yer alan ve telif hakkıyla korunan herhangi bir materyalin yeniden kullanımı öncesinde izin alınması Sizin sorumluğunuzdadır. Hizmetler’in tarafınızca kullanımı ile ilgili olarak, yürürlükte olan tüm ulusal ve uluslararası yasalara, tüzüklere, nizamnamelere ve yönetmeliklere uymakla yükümlüsünüz. Aksi açıkça kararlaştırılmadığı müddetçe Hizmetler, İçeriği ve bunlarla ilgili tüm hakların mülkiyeti, münhasıran Palm’a veya lisans verenlerine, satıcılarına, temsilcilerine ve/veya İçerik sağlayıcılarına aittir. Hizmetler’de yer alan materyaller üzerindeki herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet ile ilgili notu kaldırmanız yasaktır.

 • 6.9 Ticari Markalar/Onay Olmaması
 • Tüm Markalar, Palm’ın veya bağlı ortaklıklarının, ortaklarının, satıcılarının veya lisans verenlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Palm’ın önceden yazılı izni olmaksızın, Hizmetler’deki materyallerin dağıtımına ilişkin reklam veya tanıtım dahil olmak üzere, Palm ticari markalarını hiçbir şekilde kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, yükleyemez, gönderemez, iletemez, dağıtamaz veya değiştiremezsiniz. Palm’ın önceden yazılı izni olmaksızın, (i) herhangi bir yazılı veya sözlü reklam veya sunumda yahut (ii) broşür, haber bülteni, kitap veya herhangi bir nitelikte diğer yazılı materyallerde, Palm’ın takdiri uyarınca Palm’ın onayını ima edebilecek bir şekilde, Palm’ın adını veya herhangi bir ifadeyi, resmi veya sembolü kullanmanız mümkün değildir.

 • 6.10 Hesap Kaydı ve Güvenliği
 • Sürücü, Hizmetler’e erişmek için bir hesap oluşturması gerekeceğini bilmektedir. (a) gerçek, doğru, güncel ve tam Kayıt Verisi’ni sağlamanız ve (b) Kayıt Verilerin’i doğru, doğru, güncel ve eksiksiz tutmak için muhafaza etmeniz ve derhal güncellemeniz gerekmektedir. Gerçek olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi sağlamanız yahut Palm’ın işbu bilgilerin doğru veya güncel olmadığından ya da yanlış veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçelerinin bulunması durumunda Palm, Hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Hizmetler’in (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımını engelleme hakkına sahip olacaktır. Şifrenizin ve hesabınızın güvenlik ve gizliliğinin sağlanması sorumluluğu Size aittir. Buna ek olarak, hesabınız kapsamında gerçekleştirilen tüm aktivitelerden ötürü sorumluluk tarafınıza aittir. Hesap bilgilerinizi veya kullanıcı adınızı ve şifrenizi herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmamanız yahut herhangi bir üçüncü kişinin hesap bilgilerinizi kullanarak Hizmetler’de oturum açmasına izin vermemeniz gerekmektedir. Hesabınızda herhangi bir yetkisiz kullanımı veya farkına vardığınız diğer herhangi bir güvenlik ihlalini derhal tarafımıza bildirmeyi kabul etmektesiniz. Durumunuza ve Hizmetler’in kullanım amacına en uygun önlemlerin alınması ve güvenlik önlemlerinin temin edilmesi hususundaki sorumluluk tarafınıza aittir. Belirli koşullar altında (işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi ve yönetilmesi, haklarımızın kullanılması, yasal sorumluluğumuz, hukuki süreçler, emirler, celpler veya müzekkerelere yanıt vermek üzere; haklarımızın, müşterilerimizin, işletmemizin korunması adına veya bazı durumlarda hükümetler veya yetkililerle zorunlu veri paylaşımının bir sonucu olarak gerekli olduğu ölçüde) , kullanıcı fatura bilgilerini, hesap, İçerik veya kullanım kayıtlarını ve ilgili bilgileri üçüncü taraflar ile paylaşma hakkımız bulunmaktadır.

 • 6.11 Talep Edilen Gönderiler
 • YKullanıcı Gönderileri’nizin fikri mülkiyet hakkı tarafınıza ait olup bununla birlikte, işbu Sözleşme ile Palm’a açıkça, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen şartlara tabi olarak, bu içeriğin tamamının veya bir kısmının dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir biçimde kullanılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, uyarlanması, yayınlanması, tercüme edilmesi, ikincil çalışmalar oluşturulması, dağıtılması, iletilmesi, icra edilmesi ve görüntülenmesi için münhasır olmayan, daimi, geri alınamaz, telifsiz, tamamen ödenmiş, dünya çapında, tamamen alt lisanslanabilir bir hak ve lisans vermektesiniz.

 • 6.12 Uygun Olmayan Kullanıcı Gönderileri
 • Kullanıcı Gönderilerinin yalnızca Palm’ın zorunlu tuttuğu şekilde sağlanması ve Sürücü dışında herhangi bir kişiyi tasvir eden veya tanımlayan ya da aşağıda bölüm 6.13’e aykırı olan İçerikler’in tarafımıza sağlanmaması gerekmektedir.

 • 6.13 Uygunsuz Materyal
 • Kanuna aykırı, ihlal teşkil eden, tehdit içeren, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, müstehcen, pornografik veya saygısız materyallerin, küfür içeren materyallerin veya dinleri aşağılayıcı ya da hor gören materyallerin yahut genel ahlaka aykırı diğer herhangi bir materyalin veya üçüncü şahıs fikri mülkiyetini ihlal eden yahut kötüye kullanan veya suç teşkil eden ya da herhangi bir kanunu ihlal eden bir davranış teşkil edebilecek yahut bunları teşvik edebilecek herhangi bir materyalin iletilmesi amacıyla Sürücünün Hizmetler’i kullanması yasaktır. Kanunlar veya dürüstlük kuralı uyarınca sahip olabileceğimiz her türlü hukuki çareye yoluna ek olarak, tamamen ve münhasıran takdirimize bağlı olarak, yukarıda belirtilen yasakların yahut işbu Sözleşme ile bağlantısı bulunan uygulanacak herhangi bir kuralı ihlal ettiğinizin ya da ihlal etme olasılığınızın bulunduğunun tarafımızca belirlenmesi durumunda, önceden bildirimde bulunmaksızın, Hizmetler’in tarafınızca kullanımının yasaklanması dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, ihlalin ortadan kaldırılması veya önlenmesi hususunda gerekli gördüğümüz her türlü eylemi gerçekleştirme hakkımızın bulunduğunu belirtiriz. Bu tür materyalleri ileten herhangi birinin kimliğinin ifşa edilmesini talep eden veya bize talimat veren herhangi bir kanun uygulayıcı makam yahut mahkeme emri ya da mahkeme celbi almamız durumunda, tam bir iş birliği içinde hareket edeceğiz.

 • 6.14 Erişim ve Müdahale
 • Sürücü, açık yazılı iznimiz olmaksızın Hizmetler’e erişmek için herhangi bir robot, ağ, kazıyıcı veya diğer otomatik Araçlar kullanmayacağını kabul etmektedir. Buna ek olarak, (i) tamamen ve mutlak takdirimize bağlı olarak, altyapımıza makul olmayan veya orantısız biçimde büyük bir yük getiren veya getirebilecek herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı; (ii) herhangi bir başka kullanıcının hesabına müdahale edilmesi dahil olmak üzere, sitenin düzgün çalışmasına veya Hizmetler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir faaliyete müdahale etmeyeceğinizi veya müdahale girişiminde bulunmayacağınızı ya da (iii) Hizmetler’e erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz hiçbir önlemi devre dışı bırakmayacağınızı kabul etmektesiniz.

 • 6.15 İçeriği Kaldırma Hakkı
 • Hizmetler’in ve sistemlerinin olağan bakımı ve hostingi sırasında gerekmediği sürece veya kanunen zorunlu olmadıkça ya da bu tür bir eylemin (1) yasalara uyulması, Palm’a veya Hizmetler’e dair yasal süreçlere uyulması; (2) Palm’ın, Hizmetler’in veya Hizmet kullanıcılarının haklarının veya mülkiyetinin korunması ve savunulması veya (3) kullanıcılarımızın, Hizmetler’in veya kamunun güvenliğinin korunması adına acil bir durumda harekete geçilmesi için gerekli olduğuna iyi niyetle inanmadığımız müddetçe, Gizlilik Politikasında açıklananlar haricinde, e-posta İçerikler’iniz veya Hizmetler’e gönderilen İçerik tarafımızca izlenmeyecek, düzenlenmeyecek yahut ifşa edilmeyecektir. Kullanıcılar, mesajlarının içeriğinden münhasıran sorumlu olmaya devam edecek olup Palm’ın bu tür herhangi bir içeriği önceden tarama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmetler’e gönderilen veya Hizmetler’de yayınlanan herhangi bir materyali herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkımız bulunmaktadır. Yukarıdakilere halel gelmeksizin, işbu Sözleşme hükümlerini ihlal ettiğini veya başka bir şekilde sakıncalı veya yasaya aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz herhangi bir materyali kaldırma ve buna ek olarak, Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne uymayan herhangi bir kullanıcının Hizmetler’e yahut Hizmetler’in herhangi bir bölümüne erişimini reddetme hakkımız bulunmaktadır.

 • 6.16 Tazminat
 • Hizmetler ile ilgili ihlaller dahil olmak üzere, Sözleşme’ye tam olarak uymamanız durumunda katlanacağımız tüm masraflar, uğrayacağımız tüm zararlar ve yapacağımız harcamalar (avukat ücretleri dahil) bakımından Palm’ı tamamen tazmin etmeniz ve tüm zararlardan beri kılmanız gerekmektedir.

 • 6.17 Üçüncü Taraf Linkleri
 • Zaman zaman Hizmetler, Palm veya bağlı ortaklıklarının mülkiyetinde olmayan, bunlar tarafından işletilmeyen veya kontrol edilmeyen web sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu tür bağlantıların tamamı, yalnızca Size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmaktadır. Bu linkleri kullanmanız hâlinde Hizmetler’den ayrılırsınız. Bizim veya ilgili bağlı ortaklıklarımızdan herhangi birinin, başka herhangi bir web sitesinde bulunan yahut bu web sitesinden erişilebilen herhangi bir İçerik, materyal veya diğer bilgilerden ya da Size ait verilerin bu tür herhangi bir web sitesi tarafından kullanılmasından ötürü sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Diğer web siteleri, bu web sitelerinde bulunan ya da bunlar üzerinden erişilebilen herhangi bir İçerik, materyal yahut diğer bilgiler veya diğer web sitelerini kullanmanız sonucunda elde edebileceğiniz sonuçlar tarafımızca veya ilgili bağlı ortaklıklarımızdan herhangi tarafından desteklenmemekte olup bunlarla herhangi bir beyan veya taahhüdümüz bulunmamakta ya da tarafımızca garanti verilmemektedir. Hizmetler’le bağlantılı olan veya Hizmetler üzerinden başka herhangi bir web sitesine erişmeye karar vermeniz durumunda bu işlem, riski tamamen size ait olmak tarafınızca gerçekleştirilecektir.

 • 6.18 Beyan ve Taahhütler
 • 15 yaşından büyük olduğunuzu, işbu Sözleşme’yi akdetme hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu (18 yaşından küçük olmanız durumunda ebeveynlerinizin tamamen bilgi ve izinlerinin bulunması hususu dahil), işbu Sözleşme’deki hüküm, şart ve yükümlülükleri yerine getirmeye tam olarak yetkin ve ehil olduğunuzu, Hizmetler’i kullanımınızın tüm Yürürlükteki Kanunlar, emirler, yönetmelikler, nizamnameler vb. ile uyumlu olduğunu ve olacağını beyan etmektesiniz. İşbu Sözleşme şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi ve bunlara uyacağınızı beyan etmektesiniz. Buna ek olarak, Kullanıcı Gönderilerinizin ve bunların tüm unsurlarının (a) münhasıran ve sadece Size ait olduğunu veya tarafınızca kontrol edildiğini, Kullanıcı Gönderileri’nizde yer alan içeriğin hak sahibinden önceden yazılı izin aldığınızı yahut burada Palm’a sağlanan tüm hakların sağlanması hususunda diğer bir şekilde yasal olarak yetkili olduğunuzu; (b) Kullanıcı Gönderileri’nizin burada açıklandığı veya tasarlandığı şekilde Palm tarafından kullanılmasının, herhangi bir kişi veya kuruluşun telif haklarını, ticari marka haklarını, tanıtım haklarını veya diğer haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini, herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya herhangi bir hakkı ihlal etmediğini ya da herhangi bir sınırlama olmaksızın, isminin kullanılması, gizlilik hakları ve aşağılama dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir dava edilebilir iddia veya yükümlülüğe yol açmadığını beyan ve taahhüt etmektesiniz. Buna ek olarak, Size ait Kullanıcı Gönderileri’nin ve bunları paylaşmanın veya yayınlamanın sonuçlarından dolayı sorumluluk, yalnızca tarafınıza ait olacaktır.

 • 6.19 Mücbir Sebep
 • Yangın, yıldırım, patlama, güç dalgalanması veya arızası, su, savaş, devrim, sivil kargaşa veya sivil ya da askeri yetkililerin veya ortak düşmanlarının eylemleri, işbu Sözleşme tarihinden sonra yürürlüğe giren ve Sözleşme hükümlerinin tamamen veya kısmen yerine getirilmesini engelleyen herhangi bir hükümet organının veya yasal organın ya da bu tür herhangi bir hükümet organı veya yasal organın herhangi bir temsilcisinin herhangi bir kanunu, emri, yönetmeliği, tüzüğü ya da şartı yahut grevler, yavaşlatmalar, grev gözcülüğü veya boykotlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işçi kargaşaları; hammadde teminini, ulaşım tesislerini, yakıt veya enerji kıtlıklarını veya ortak taşıyıcıların eylemleri yahut ihmallerini güvence altına alamama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tarafların makul kontrolleri dışındaki eylemler veya olaylardan dolayı meydana gelen hasarlardan ya da ifadaki gecikmelerden yahut Sözleşme’nin ifa edilmemesinden ötürü Palm’ın veya sizin sorumluluğunuz bulunmayacaktır.

 • 6.20 Kablosuz Özellikler
 • Hizmetler, kablosuz cihazınız aracılığıyla tarafınızca kullanılabilecek belirli özellikler ve Hizmetler sunabilir. Kablosuz Özellikler’ini kullanmak için standart mesajlaşma, veri ve diğer ücretler, operatörünüz tarafından alınabilecektir. Ücretler ve masrafların kablosuz faturanıza yansıtılması veya ön ödemeli bakiyenizden düşülmesi mümkündür. Operatörünüzün belirli Kablosuz Özellikler’i yasaklaması veya kısıtlaması mümkün olup bazı Kablosuz Özellikler’in, operatörünüz veya kablosuz cihazınızla uyumlu olmaması ihtimali mevcuttur. Mevcut planların ve maliyetlerinin öğrenilmesi için operatörünüze danışmanız gerekmektedir. Lütfen bu konulardaki sorularınız için operatörünüze başvurun. Hizmetler’e kayıtlı cep telefonu numarasının mevcut abonesi ve/veya olağan kullanıcısı olduğunuzu ve operatörünüz tarafından ücretlendirilebilecek herhangi bir mesaj veya veri ücretinin tarafınıza yansıtılması hususunda yetkili olduğunuzu onaylamaktasınız. Size ait olmayan bir cep telefonu numarası kaydetmeniz kesinlikle yasaktır. Sağlanan herhangi bir bilginin yanlış veya gerçeğe aykırı olduğunu tespit etmemiz durumunda Hizmetler’e erişiminizi herhangi bir zamanda askıya alma, kesme veya sonlandırma hakkımız bulunmaktadır. Hizmetler’e katılımınız tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Kablosuz cihazınız aracılığıyla tarafınızdan topladığımız verilerle ilgili bilgiler, bu Sözleşme’nin bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikamızda yer almaktadır. Cep telefonunuz açısından herhangi bir güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanım durumunda derhal Palm’ı bilgilendirmeniz gerekmektedir. Her ne kadar mobil cihazınızın herhangi bir biçimde yetkisiz kullanımından kaynaklanan kayıplarınızdan ötürü Palm’ın sorumluluğu bulunmamakta ise de, bu tür yetkisiz kullanım nedeniyle Palm’ın veya diğer kişilerin zararlarından ötürü Sizin sorumluluğunuz gündeme gelebilecektir. Araçlar’da, (Araçlar’ın yalnızca izin verilen alanlarda kullanılmasını ve uygun yerlere park edilmesini sağlamak gibi, işbu Sözleşme’nin usulüne uygun olarak yönetilmesini sağlamak ile bağlantılı amaçlar için) konumlarının ve/veya durumlarının izlenmesini ve kaydedilmesini sağlayan teknolojinin bulunması mümkündür. Hizmetler’i kullanmak suretiyle, Sürüşler’inizle bağlantısı bulunabilecek bu tür verilerin tarafımızca toplanmasına ve herhangi bir amaçla kullanılmasına izin vermiş olmaktasınız. Bu verilerdeki tüm hakların tarafımıza ait olduğunu kabul etmekte ve herhangi bir iftira, kötüleme, gizlilik ihlali, isminin kullanılması hakkı ihlali, telif hakkı ihlali veya bu tür verilerle bağlantılı herhangi bir hakkın ihlali için sahip olduğunuz veya sahip olabileceğiniz tüm hak ve taleplerden geri dönülemez bir şekilde feragat etmekte ve tarafımızı ibra etmektesiniz.

  7. FESİH

 • 7.1 Karşılıklı sonlandırma
 • Palm ve Sürücü, yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla (işburada “yazılı” terimi, e-postayı içermektedir) işbu Sözleşme’yi derhal ve mahkeme kararına gerek olmaksızın feshetme hakkına sahip olacaktır.

 • 7.2 Palm tarafından fesih
 • Palm, bildirimde bulunmaksızın ve mahkeme kararına gerek olmaksızın fesih ve/veya Hizmetler’e erişiminizi herhangi bir nedenle askıya alma hakkına sahiptir. Özellikle aşağıdaki durumlarda Palm’ın fesih hakkı bulunmaktadır: (a) Palm’a bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir tutarın tarafınızca ödenmemesi veya (b) işbu Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartının tarafınızca esaslı olarak ihlal edilmesi durumunda. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine Hizmetler’e erişiminiz ve Hizmetler’i kullanımınız sonlandırılacaktır.

 • 7.3 Feshin sonuçları
 • İşbu Sözleşme’nin feshi, fesihten önce gerçekleşen herhangi bir Sürüş için ödeme yükümlülüğünüze veya fesih tarihinden önce taraflardan herhangi birinin Sözleşme kapsamında üstlenebileceği diğer yükümlülüklere, haklara veya borçlara halel getirmemektedir.

  8. GİZLİLİK

  Tüm isimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, şifreler, ödeme bilgileri ve diğer bilgiler dahil olmak üzere, Palm tarafından tutulan ve Sürücülere ait tüm kişisel bilgilerin, Gizlilik Politikasına uygun olarak Palm tarafından toplanacağını, saklanacağını ve kullanılacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

  9. TELEFONLA İLETİŞİM VE İLETİŞİME GEÇİLMESİ HUSUSUNDA ANLAŞMA

 • 9.1 Telefon Görüşmelerinin Kaydedilmesi
 • Sürücü, Palm’a gelen veya Palm tarafından yapılan telefon aramalarının izlenebileceğini ve kaydedilebileceğini bilmekte olup bu tür izleme ve kaydetmeyi kabul etmektedir. Tarafınızla telefon (SMS dahil), e-posta veya pazarlama amacıyla Palm mobil uygulaması aracılığıyla iletişim kurmamız mümkündür. Bu tür iletişimleri dilediğiniz zaman devre dışı bırakma (opt-out) hakkınız mevcuttur. Daha fazla bilgi, işbu Sözleşme’nin bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasında yer almaktadır. Hesabınızın yönetilmesi ile bağlantılı amaçlar için de sizinle iletişime geçmemiz mümkündür.

 • 9.2 Sürücü Tarafından Sağlanan Bilgilerin Doğrulanması
 • Sürücü, adı, e-posta adresi ve cep telefonu numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Palm’a sağlanan tüm iletişim bilgilerinin gerçek ve doğru olduğunu onaylamaktadır. Tarafımıza sağladığınız herhangi bir telefon numarasının mevcut abonesi veya hat sahibi olduğunuzu doğrulamaktasınız. Telefon numaranız dahil olmak üzere, iletişim bilgilerinizden herhangi birinde değişiklik olması durumunda, [.] numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayarak bizi derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. İletişim bilgilerinizin (telefon numaranız dahil) güncellenmemesinden, Size ait olmayan bir telefon numarasının bilinçli olarak tarafınızca sağlanmasından, Size ait olmayan ödeme bilgilerinin sağlanmasından ve/veya Yürürlükteki Kanunlar’ı ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü iddia, kayıp, yükümlülük, maliyet ve harcamaya (makul avukat ücretleri dahil) ilişkin olarak Palm’ı tazmin etmeyi, beri kılmayı ve Palm’ın zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz.

  10. ABONELİKLER

  Sürücünün ayrıca kabul etmesi gereken belirli hüküm ve şartlara tabi olarak Palm tarafından Araçlar’ın kullanımı hususunda aylık abonelikler sunma imkânı bulunmaktadır.

  11. BİLDİRİMLER

  care@fenix.life adresine gönderilecek e-postalar üzerinden Palm ile iletişim kurulması mümkündür.

  12. UYGULANACAK HUKUK

  İşbu Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlık, yürürlükteki Türk kanunları uyarınca çözümlenecektir. İşbu Sözleşme’nin uygulanması hususunda Sürücünün Hizmeti kullandığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen alt ve üst limitler kapsamında, tüketici talepleri için ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

  13. FERAGAT VE AYRILABİLİRLİK

  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat edilmesi, Sözleşme’nin herhangi bir başka ihlalinden veya diğer bir hükmünden feragat edildiği anlamına gelmemektedir. İşbu Sözleşme’nin hükümleri birbirinden bağımsız ve ayrılabilir nitelikte olup bir hükümden herhangi birinin veya diğerlerinin kısmen yahut tamamen geçersiz ya da uygulanamaz olması nedeniyle hiçbir hüküm etkilenmeyecek veya geçersiz yahut uygulanamaz hale getirilmeyecektir.

  14. KÜMÜLATIF ÇÖZÜM

  Bu Sözleşme kapsamında verilen veya bu Sözleşme’de atıfta bulunulan tüm haklar ve çözümlerden hiçbiri münhasır olmayıp bunların tamamı kümülatiftir ve bunlardan birine başvurulması, bir başkasının veya kanunla sağlanan başka bir hak veya çözüm yolunun mevcudiyetini yahut uygulanabilirliğini engellememektedir.

  15. İADE POLİTİKASI

  Yansıtılan tüm ücretler nihai olup iadesi mümkün değildir. Bununla birlikte, yolculuk sonunda hesaplanan ve tahsil edilen/yansıtılan hizmet bedelinden dolayı şikâyette bulunmak isteyen Sürücünün, Sürüş’ün gerçekleştiği ayın sonundan en az 7 gün önce Palm’a, yaklaşık seyahat süresi ve kullanım süresi ile ilgili tüm bilgi ve gerekçeleri içeren yazılı bir dilekçe ile birlikte bildirimde bulunması gerekmektedir.

  16. NİHAİ ANLAŞMA; PALM TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK

  İşbu Sözleşme, değindiği konuyla ilgili olarak Taraflar arasındaki tam, nihai ve münhasır olarak entegre edilmiş mutabakatı içermektedir. Herhangi bir zamanda ve zaman zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Palm’ın işbu Sözleşme’yi tadil etme, değiştirme veya düzenleme hakkı bulunmaktadır. Palm’ın işbu Sözleşme’de değişiklik yapmayı önermesi durumunda Palm öncelikle Sürücüyü bilgilendirecek ve Sürücüye, bir kutuyu işaretleyerek yeni sözleşmeyi kabul etme fırsatı sağlanacaktır. Ek olarak Palm, Websitesinde bir bildirim yayınlayacaktır. Yeni sözleşmenin şartlarının Sürücü tarafından kabul edilmemesi durumunda mevcut sözleşme fesholacak ve Sürücünün Hizmetler’i kullanabilmesi mümkün olmayacaktır. Bir Sürüş’ün devam ettiği sırada Palm tarafından işbu Sözleşme’nin tadil edilmesi, değiştirilmesi veya düzenlenmesi ve Sürücünün Sürüş sırasında yeni sözleşme şartlarını kabul etmemesi durumunda Sürüş’ün başlangıcında geçerli olan Sözleşme hükümleri, Sürüş sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

  17. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI

  İşbu Sözleşme’deki başlıklar, Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir. "Veya", anlamında tek değildir. “Dahil”, “dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla” anlamına gelmektedir. İçerik aksini gerektirmedikçe, tekil veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil veya çoğul sayıyı içerecektir. Tüm zamirler eril, dişil ve nötr zamir formlarını içermektedir.

  18. İŞBU SÖZLEŞMENİN GÖNÜLLÜ OLARAK AKDEDİLMESİ

  İşbu Sözleşme, kısmen veya Palm adına herhangi bir zorlama veya usulsüz etki olmaksızın gönüllü olarak, karşılık ile imzalanmıştır. Sürücü (a) bu Sözleşme’yi okuduğunu; (b) özellikle Sürücünün sorumlulukları ve olası yükümlülükleri başta olmak üzere, Sözleşme’nin şartlarını ve sonuçlarını anladığını ve (c) bu Sözleşme’nin yasal ve bağlayıcı etkisinin tamamen farkında olduğunu beyan etmektedir.

  19. FERAGAT; SORUMLULUK REDDİ; RİSKİN ÜSTLENİLMESİ

  Yürürlükteki Kanunlar’ın izin verdiği en geniş ölçüde, Sürücü tarafından Palm Hizmetler’inin, Araçlar’ın veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanımıyla ilgili olarak Palm ve tüm bağlı ortaklıkları; ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil olmak üzere, tüm açık ve zımni garantileri reddetmektedir. Tüm Palm Hizmetler’i, Araçlar ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu gibi” sağlanmakta olup Sürücü, riskleri kendisine ait olmak üzere bunlara dayanmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında Palm’ın yükümlülüğü, yasal olarak sınırlandırılamayan yükümlülükler hariç olmak, Sözleşme kapsamında tarafınızca Palm’a ödenen ücretlerin toplam tutarı ile sınırlandırılmıştır. Palm, herhangi bir dolaylı veya netice kabilinden doğan zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Sürücü, kendisinin Palm Hizmetler’ini, Araçlar’ı ve ilgili ekipmanları kullanmasının, Sürücünün veya başkalarının yaralanmasına yahut ölümüne ve eşyaların zarar görmesine neden olabilecek açık ve çok açık olmayan riskler, tehlikeler ve riskli durumlar içerdiğinin ve bu risklerin, tehlikelerin ve riskli durumların der daim önceden tahmin edilemeyeceğinin veya önlenemeyeceğinin farkındadır. Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, riskler, tehlikeler ve riskli durumlara aşağıdakiler dahildir:

 • diğer Araçlar ve diğer nesneler;
 • yayalar;
 • hayvanlar;
 • trafik;
 • Araç veya bileşen arızası;
 • yol durumları;
 • hava durumları;
 • Araç’ın kullanımı ve/veya çalıştırılması ile ilgili Yürürlükteki Kanunlar’a uyulmaması;
 • bu Sözleşme ile listelenen yasaklanmış fiillerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi;
 • Sürüş’e başlamadan önce Bölüm 4.1 uyarınca gerekli güvenlik kontrolünün gerçekleştirilmemesi ve
 • Kask veya diğer uygun koruyucu donanım veya giysinin giyilmemesi (kanunen gerekli olup olmadığına bakılmaksızın).
 • Araç’ın her daim güvenli çalışması huşundaki sorumluluk, yalnızca ve münhasıran Sürücüye aittir. Sürücü, Araç’ın yanlış kullanılmasından ötürü meydana gelen herhangi bir tazminat talebini yerine getireceğini ve kendi eylemlerinden ötürü Palm’ı sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir. Sürücü, bakımlarının gerektiği gibi yapıldığı hâllerde dahi Araçlar’ın arıza yapabilen makineler olduğunu ve bu tür arızaların yaralanmaya neden olabileceğini kabul etmektedir. Sürücü, ilgili tüm riskler, tehlikeler ve riskli durumlar için tam ve eksiksiz olarak sorumluluğu üstlenmektedir. Palm, Palm mobil uygulamasında sağlanan bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini, doğruluğunu ve kullanılabilirliğini garanti etmemektedir.

  20. DELİL SÖZLEŞMESİ

  Sürücü, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Palm’a ait resmi defter ve ticari kayıtların, veri tabanında ve sunucularında tutulan elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında bağlayıcı, nihai ve münhasır delil olarak kabul edileceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

  21. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ

  İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin konusuyla ilgili olarak Taraflar arasındaki Sözleşme’nin bütününü içermekte olup bu konularla ilgili olarak Taraflar arasında daha önce yapılmış herhangi bir yazılı veya sözlü anlaşmanın yerine geçmektedir. Elektronik imzalar, ıslak imzalar gibi geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilecektir.

  22. SÜRÜCÜ TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN KABUL EDİLMESİ

  Özellikle Bölüm 16 Feragat; Sorumluluk Reddi ve Riskin Üstlenilmesi dahil olmak üzere, hüküm ve şartları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi beyan eder; bu bölümün yasal haklarımı ve hukuki çarelerimi sınırlandırdığını kabul ederim. Bu Sözleşme’de açıkladığım rızam ile, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, tüm sorumluluğun eksiksiz ve koşulsuz bir şekilde sınırlandırılmasını sağlamak niyetindeyim. Araç’ın işleyişine aşina olduğumu, en az 18 yaşında olduğumu, tüm Yürürlükteki Kanunlar’a uyacağımı ve Araç’ı kullanmak için makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve tasdik ederim.